އަންގާރަ

އޮމިކްރޯން ޕޮޒިޓިވް ކޭހެއް ރާއްޖެއިންވެސް ފެނިއްޖެ

  • ރާއްޖެ އިން އޮމިކްރޯން އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ފަތުރުވެރިއެއް
  • އޭނާ އަކީ ކޮން ގައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ
  • އޭނާ ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ކޮންއިރަކު ކަމެއްވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ހާމައެއް ނުކުރޭ
ރިޕޯޓް
ކުޅިވަރު
ކޮލަމް
މުނިފޫހި
ލައިފްސްޓައިލް